SiVAS Ooracupunctuur (Auriculo)


oor 4e
Vooraf: Geschiedenis en achtergrond

Halverwege de vorige eeuw ontdekte de arts Paul Nogier in het Franse Lyon dat behandeling van een pijnlijk plekje in de oorschelp verlichting van pijnklachten gaf. Dit boeide hem bijzonder. Op een dag zag hij ineens in een flits dat de oorschelp heel veel lijkt op een foetus. Vanuit zijn fascinatie heeft hij veel onderzoek gedaan en ontwikkelde hij de moderne westerse ooracupunctuur. Zijn ideeën vonden veel weerklank en werden ook overgenomen door Chinese delegaties. Zij (her)introduceerden de ooracupunctuur in China.


Ooracupunctuur heeft zich in drie varianten ontwikkeld. Dit zijn de Chinese ooracupunctuur, de Auriculo therapie en de Auriculo geneeskunde.
- De Chinese ooracupunctuur is de meest eenvoudige vorm. Deze vorm is gebaseerd op het principe van de reflexzonetherapie.
- De Auriculo therapie is de westerse vorm, waarbij ook wordt behandeld vanuit het principe van de reflexzonetherapie. De werkwijze is echter meer gedetailleerd en verfijnd en de therapeutische toepassing is meer uitgebreid. Er is meer aandacht voor achterliggende oorzaken.
- Auriculo geneeskunde is de meeste uitgebreide vorm. Het is zowel een therapeutische als een diagnostische methode. De basis van de Auriculo geneeskunde is de ontdekking van het VAS. Nogier ontdekte de diagnostische mogelijkheden van het polssignaal (de vaatreactie) in de jaren 60. De nederlandse arts Ton van Gelder heeft op grond van de ontdekkingen en kennis van Nogier de SiVAS Auriculo ontwikkeld.Wat is SiVAS Ooracupunctuur?

Met SiVAS Ooracupunctuur (Auriculo geneeskunde) kan via onderzoek van het oor met behulp van het polssignaal VAS, heel gericht worden gediagnosticeerd en behandeld. De behandeling is specifiek toegespitst op de individuele cliënt en gaat veel dieper dan symptoombestrijding, omdat ook achterliggende oorzaken worden behandeld. Er wordt gewerkt aan oorzaken die zijn ontstaan vanuit zowel lichamelijk, emotioneel als energetisch functioneren. Bij chronische klachten kan behandeling van een eventueel aanwezige verstorende factor ook de algemene herstelmogelijkheden bevorderen.
Bijzonder is dat de therapie gebaseerd is op een combinatie van westerse, chinese en indiase geneeskunde.

Het VAS (Vasculair Autonoom Signaal) is een vaatreactie die op elke grote slagader gevoeld kan worden, gewoon met de duim of de vingers, zonder apparatuur. De reactie verloopt via het autonome zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) en kenmerkt zich onder andere door het reageren op zeer lichte prikkels. Het VAS wordt ook bij andere vormen van therapie gebruikt (o.a. homeopathie en fytotherapie).


Auriculo wordt wel vergeleken met een computermodel, waarbij het oor zowel beeldscherm als muis is. Via het oor kan worden ontdekt waar er sprake is van een stoornis in ons funcioneren. Vervolgens kan de stoornis dan eveneens via het oor worden gecorrigeerd.

Omdat Auriculo werkt vanuit het principe van reflexzonetherapie, kan het hele lichaam worden behandeld via het oor. Zo kun je bijvoorbeeld pijn in de knie behandelen via het overeenkomstige punt in het oor. Onderzoek met het polssignaal (VAS) kan aangeven dat behandeling van dit punt wenselijk is. Tevens kan het punt worden gemeten met een detector (hoogsensitieve bipolaire punctoscoop). Door behandeling van het gevonden punt kan de pijn dan verminderen met bijvoorbeeld het plaatsen van een dunne naald of een klein metalen bolletje.

Naast het zoeken en behandelen via een of enkele passende oorpunten heeft Auriculo ook andere therapeutische mogelijkheden. Bijvoorbeeld kan worden onderzocht of een homeopathisch middel, een vitamine of een mineraal verbetering kan brengen. Verder kan in combinatie met de polsdiagnose voedingsallergie worden getest en behandeld.
locaties

Er zijn meerdere manieren waarop een punt kan worden behandeld:
- door het aanprikken van een punt met een zeer dunne acupunctuurnaald (steriele naald voor eenmalig gebruik);
- door het aanprikken van een punt met een klein verblijfsnaaldje (0,12-1,3 mm).
- door het opplakken van een klein puntje dat wel stimuleert, maar aan de oppervlakte blijft; het punt wordt niet aangeprikt;
- door op het punt een klein metalen korreltje, een zaadje of een magnetisch bolletje te plakken;
- met behulp van massage/drukpuntmassage (acupressuur)

Het voordeel van een verblijfsnaaldje is dat het langer kan blijven zitten en langer het punt kan stimuleren (enkele dagen tot een week of eventueel enkele weken). Ook middelen die opgeplakt worden, zoals o.a. metalen bolletjes, kunnen gedurende een langere periode het punt stimuleren.
Mocht je liever zonder naaldjes worden behandeld, dan zijn er dus ook andere mogelijkheden om een punt te behandelen.